طرح بهای تمام شده هتل

زمان انتشار: 14 شهریور

در راستاي پياده سازي سيستم بهاي تمام شده موضوع قرارداد فی مابین گزارش حاضر به عنوان طرح مفهومی سيستم بهاي تمام شده تهيه و ارائه گرديده است. تا ضمن بررسي طرح مبناي آموزش، استقرار  و پياده ­سازي سيستم بهاي تمام شده قرار گيرد.اين گزارش براساس شناخت سيستم­ هاي اطلاعاتي و عملياتي شركت و محدوديت ­هاي حاكم بر آن، مباني و نيازهاي سيستم گزارشگري مالي و خواسته ها و رهنمود هاي مديران شركت تهيه گرديده است. درگزارش پيش­رو علاوه بر ارائه تعاريف و مفاهيم پايه و مفروضات و مباني سيستم، با تعريفي از ساختار كدينگ­ هاي مرتبط، طرح و منطق سيستم تشريح شده و در ادامه روش هاي عملياتي، حساب هاي دفتري مربوطه و فرم­ های آن توضيح داده شده است.

اهداف تهیه طرح تفصیلی بهای تمام شده

هدف كلي از تهيه طرح تفصيلي بهاي تمام شده دستيابي به روش و مكانيسم و دستورالعمل مناسب جهت محاسبه بهاي تمام شده مي باشد. لذا در اين طرح جهت دستيابي به هدف فوق اهداف زير را تعقيب مي نمايد:
 • شناسایی عوامل هزينه و گروه بندی عوامل هزینه
 • شناسایی مراكز هزينه و روش مناسب تسهیم هزینه­ ها
 • شناسایی رفتار عوامل هزينه در مراكز هزينه
 • تعيين الگوي مناسب هزينه يابي
 • تعيين دوره مناسب محاسبات بهاي تمام شده
 • شناخت اجمالي از فرآيندهای عملیاتی سازمان (با توجه به نيازها در سيستم بهاي تمام شده)
 • تعيين ارتباط سایر سیستم ­ها با سيستم بهاي تمام شده
 • شناسائي فرم­ هاي ورودي سيستم بهاي تمام شده
 • شناسائي فرم­ هاي خروجي سيستم بهاي تمام شده

آشنایی اجمالی با نیازهای هتل

 • اهداف اجرای سیستم بهای تمام شده در هتل
تعیین واقع بینانه اهداف پروژه، با تعیین مسیر فعالیت پروژه و انتظارات منطقی از آن، یکی از مهمترین عوامل موفقیت هر پروژه­ای می­باشد. به این منظور اهداف اصلی از اجرای سیستم بهای تمام شده در هتل  بشرح زیر معرفی می­گردد.
 
  • محاسبه بهای تمام شده واقعی خدمات ارائه شده
یکی از مهمترین اهداف اجرای یک سیستم بهای تمام شده تعیین بهای تمام شده کالا وخدمات ارائه شده توسط سازمان می­باشد. بهای تمام شده هر کالا و خدمات شامل دو گروه هزینه­ می­باشد:
 
   1. هزینه ­های مستقیم
   2. هزینه­ های مشترک
در عمل بدون استقرار یک نظام بهای تمام شده امکان تفکیک هزینه­ ها ” بعلت وجود هزینه ­های مشترک ” وجود ندارد، لذا مهمترین هدف از اجرای سیستم تعیین بهای تمام شده واقعی خدمات مختلف ارائه شده بصورت ریز و دقیق می­باشد.
 
  • تعیین تاثیر حجم پذیرش مسافر در بهای تمام شده خدمات ارائه شده
بعلت وجود هزینه­ های ثابت و نیمه متغییر در سازمان، بهای تمام شده خدمات در فصول مختلف کاری و پذیرش تعداد متفاوت مسافر دارای تفاوت خواهد بود، یکی از پیچیده ­ترین محاسبات بهای تمام شده که می­تواند تاثیر فراوانی در تصمیم­گیری­ های مدیریتی داشته باشد، تعیین تاثیر حجم فعالیت سازمان بر افزایش یا کاهش بهای تمام شده خدمات ارائه شده در هتل.
 
  • محاسبه هزینه ظرفیت بلا استفاده هتل
با توجه به اینکه بخش قابل توجه ­ای از هزینه ­های هتل، هزینه ­های ثابت یا نیمه متغییر می­باشد، هزینه ظرفیت بلا استفاده در هتل مبلغ قابل توجهی خواهد بود، محاسبه این مبلغ در تعیین سیاست­ های جذب مسافر این هتل تاثیر فراوانی خواهد داشت.
 
  • محاسبه پایه استاندارد هزینه­­ های هتل و کنترل انحرافات مصرف و کارایی
یکی از اهداف اجرای سیستم بهای تمام شده در هر سازمانی، کنترل هزینه ­های سازمان است. به این منظور یک پایه استاندارد جهت هزینه­ ها توسط سیستم محاسبه می­گردد، و براساس این پایه محاسباتی میزان انحراف کارایی و مصرف در هردوره محاسبه می­شود، که روند تغییرات این انحرافات مبنای اصلی کنترل هزینه در سازمان می­باشد.
 
  • محاسبه بهای تمام شده متغییر ارائه خدمات به تفکیک هر خدمت
یکی از سوالات بسیار مهمی که باید سیستم بهای تمام شده پاسخگو باشد، بهای تمام شده متغییر یک کالا یا خدمت است، در این محاسبات سهم هزینه متغییر یک کالا و خدمت محاسبه می­شود و معنی آن این است که اگر کالا یا خدمتی – مازاد بر فعالیت جاری شرکت – به مبلغ کمتر از این عدد فروخته شود زیان شرکت افزوده خواهد شد (یا سود کل سازمان کاهش خواهد یافت) ولی اگر به رقم بیشتری فروخته شود، هرچند که ممکن است در آن کالا زیان داشته باشیم ولی سود کل سازمان افزایش خواهد یافت. (یا زیان کل سازمان کاهش خواهد یافت). کاربرد این محاسبات جهت عقد قراردادهای خاص، یا سیاست­هایی است که جهت کاهش ظرفیت بلااستفاده اعمال می­گردد.
 
  • برآورد بهای تمام شده خدمات قبل از ارائه، با توجه به تغییر نرخ عوامل هزینه
یکی از نیازمندی­های هتل ، با توجه به تغییرات وسیع نرخ­های عوامل هزینه، تعیین نرخ خدمات – مانند هزینه های برگزاری سمینار – در زمان عقد قرارداد است. سیستم بهای تمام شده بر اساس محاسبات انجام شده، و براساس تغییرات نرخ عوامل هزینه ثبت شده در سیستم برآوردی، نزدیک به واقع را در زمان عقد قرارداد از هزینه اجرای خدمات به مدیریت ارائه می­دهد، که جهت تعیین نرخ قرارداد می­تواند مورد استفاده قرار گیرد.
 •  کاربرد اطلاعات بهای تمام شده در مدیریت هتل
 
  •  کمک در تعیین سیاست­ های فروش و تعیین سقف ارائه تخفیف  
تعیین سیاست­ های فروش بدون داشتن بهای تمام شده عملا ناممکن یا با ریسک بالا و دقت کم همراه خواهد بود، در تعیین سیاست­ های فروش ارائه تخفیفات و پرموشن­ ها نقش بسیار کلیدی و اساسی را دارا می­باشند.  و عملا تعیین سقف این امتیازات بدون داشتن نقطه سربه سر فروش (بهای تمام شده) و بهای متغییر امکان پذیر نمی­باشد.
 
  • کنترل هزینه، خصوصا انحرافات مصرف و کارایی
مدیریت می­تواند با کنترل انحراف مصرف و کارایی هزینه ­های مختلف در سازمان، که توسط سیستم بهای تمام شده محاسبه می­گردد، برنامه­ های کنترل هزینه خود را تدوین و در سازمان به اجرا گذارد، ضمن اینکه سیستم بهای تمام شده نقش کنترل این سیاست­ ها را نیز برعهده خواهد داشت.
 
  • تعیین مبنای صحیح جهت تعدیل نرخ خدمات در شرایط تورمی
با توجه به شرایط تورمی کشور، هتل باید بتواند بهای خدمات و میزان تخفیفات ارائه شده به مشتریان خود را با سرعت و دقت بالا براساس تغییرات نرخ، تعدیل نماید. این تعدیل باید به شکلی انجام شود که از یک سو جلوی زیان هتل گرفته شود و از طرف دیگر به جذب مشتری هتل لطمه وارد نشود. لذا تعیین میزان تاثیر تورم بر بهای تمام شده خدمات، یکی از اهداف اصلی اجرای سیستم بهای تمام شده در هتل  می­باشد.
 
  • تعیین مبنای صحیح جهت تعیین قیمت در قراردادهای خاص
مدیریت با توجه به محاسبات انجام شده توسط سیستم بهای تمام شده شامل:
 
 1. هزینه ظرفیت بلا استفاده
 2. بهای تمام شده متغییر خدمات
 3. برآورد بهای تمام شده خدمات در شرایط تورمی
قادر است با دیدگاه دقیق و آگاهی کامل نسبت به انعقاد قرارداد با مشتریان خاص اقدام نماید.
 
 • کاربرد اطلاعات بهای تمام شده در بخش حسابداری هتل

  • افزایش دقت اطلاعات مالی و سیستم کنترل داخلی مالی
استقرار سیستم بهای تمام شده، با توجه به تاکید بر تحلیل هزینه­ ها، موجب افزایش دقت در ثبت هزینه­ ها و همچنین پردازش ریزتر هزینه­ ها و درآمدهای سازمان می­گردد. استقرار بهای تمام شده منجر به اجرای فرآیند کنترل هزینه ­ها برمبنای تحلیل انحرافات در سازمان می­گردد، این امر خود باعث کارایی بیشتر سیستم کنترل داخلی مالی در هتل  خواهد شد.
 
  •  آنالیز دقیق­تر سود (زیان) عملیاتی سازمان
پس از اجرای سیستم بهای تمام شده، واحد مالی سازمان قادر خواهد بود که گزارشات دقیق سود وزیان عملیاتی شرکت را به تفکیک خدمات ارائه شده گزاش نماید. تحلیل­ ها و شاخص ­های مرتبط با این بخش نیز توسط واحد مالی قابل گزارش می­باشد.ضمنا اجرای سیستم بهای تمام شده در سازمان باعث افزایش قابل توجه دقت در تهیه صورت­ های مالی در سازمان خواهد شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *