بهای تمام شده شرکت صنایع غذایی لبنی

زمان انتشار: 15 شهریور

طرح بهای تمام شده صنایع غذایی لبنی به سفارش یکی از مشتریان فعال در صنعت لبنیات کشور تحلیل, طراحی و اجرا گردیده است.گزارش زیر به عنوان طرح مفهومی سیستم بهای تمام شده تهیه و ارائه گردید است. تا ضمن بررسي طرح مبناي آموزش، استقرار و پياده سازي سيستم بهاي تمام شده قرار گيرد. اين گزارش براساس شناخت سيستم هاي اطلاعاتي و عملياتي شركت و محدوديت هاي حاكم بر آن، مباني و نيازهاي سيستم گزارشگري مالي و خواسته ها و رهنمود هاي مديران شركت تهيه گرديده است. درگزارش پيش رو علاوه بر ارائه تعاريف و مفاهيم پايه و مفروضات و مباني سيستم، با تعريفي از ساختار كدينگ هاي مرتبط ، طرح و منطق سيستم تشريح شده و در ادامه روشهاي عملياتي، حسابهاي دفتري مربوطه و فرم ها آن توضيح داده شده است.

اهداف تهیه طرح تفصیلی بهای تمام شده 

هدف كلي از تهيه طرح تفصيلي بهاي تمام شده دستيابي به روش و مكانيسم و دستورالعمل مناسب جهت محاسبه بهاي تمام شده مي باشد. لذا در اين طرح جهت دستيابي به هدف فوق اهداف زير را تعقيب مي نمايد:
 • شناسائي عوامل هزينه و گروه بندی عوامل هزینه
 • شناسائي مراحل تولید و مراكز هزينه
 • شناسائي رفتار عوامل هزينه در مراكز هزينه
 • تعيين الگوي مناسب هزينه يابي
 • تعيين روش تعيين سطوح فعاليت در سازمان
 • تعيين مباني و روش هاي تسهيم
 • تعيين دوره مناسب محاسبات بهاي تمام شده
 • شناخت اجمالي از فرايند توليد (با توجه به نيازها در سيستم بهاي تمام شده)
 • تعيين ارتباط سيستم توليد با سيستم بهاي تمام شده
 • تعیین اصلاحات مورد نیاز در سیستم کنترل تولید
 • شناسائي فرم هاي ورودي سيستم بهاي تمام شده
 • شناسائي فرم هاي خروجي سيستم بهاي تمام شده

مباني بهای تمام شده

شناسائي عوامل هزينه 
 
 • طبقه بندي عوامل هزينه 
عوامل هزينه در سازمان را مي توان با توجه به ماهيت هزينه به دو گروه اصلي زير طبقه بندي كرد :
 
  • هزینه های عملیاتی
  • هزینه های غیرعملیاتی
هزینه های عملیاتی خود به گروه های زیر قابل تقسیم می شوند:
 
  • هزينه هاي توليد
  • هزینه های اداری تشکیلاتی
  • هزینه های توزیع و فروش
  • سايرهزينه هاي عملياتي
در محاسبه بهاي تمام شده به روش هزينه يابي جذبي كليه فعاليت هاي محاسباتي برروي هزينه هاي توليد انجام مي گيرد ولي در محاسبه بهاي تمام شده به روش هزينه يابي متغيير و محاسبه بهای تمام شده نهایی جهت مدیریت سازمان محاسبات بر روي کلیه هزينه هاي انجام خواهد شد .
هزينه هاي توليد نيز براساس ماهيت به سه گروه زير تقسيم مي گردند:
 
  • هزينه مواد مستقيم توليدي
  • هزينه كار مستقيم توليدي
  • هزينه هاي سربار
براساس اين تقسيم بندي هزينه هاي سربار نيز به سه گروه اصلي قابل تقسيم مي باشند:
 
  • هزينه مواد غيرمستقيم توليد
  • هزينه كار غير مستقيم توليدي
  • ساير هزينه هاي سربار
در شکل زیر طرح شماتیک طبقه بندی عوامل هزینه و ارتباط آنها با هم نمایش داده شده است
با توجه به اهمیت آشنایی با عوامل هزینه تولید در این بخش توضیحات مختصری در مورد هریک از این عوامل هزینه ارائه شده است:
 • هزينه مواد مستقيم ( Direct Material ): هرنوع موادي كه يك جزء قابل شناسائي محصول توليد شده را تشكيل مي دهند مواد مستقيم ناميده مي شود مانند شیر ، شیر خشک ، نمک و … .
 • هزينه كار مستقيم ( Direct Labor ): كار مستقيم كاري است كه مستقيما مواد مستقيم را به محصول نهايي تبديل مي نمايد مانند هزينه حقوق كارگران خطوط تولید.
 • هزينه مواد غيرمستقيم ( Indirect Material ): بعضي از مواد مصرفي در توليد محصول نقش دارند ولي در محصول نهايي مشاهده نمي شوند اين مواد را بعنوان مواد غير مستقيم بعنوان بخشي از سربار شناسائي مي كنيم.
 • هزينه كار غيرمستقيم ( Indirect Labor ): كارغيرمستقيم كاري است كه مستقيما موجب تبديل مواد مستقيم به محصول نهايي نمي گردد . ولي براي فعاليت واحد توليد ضروري است . هزينه كار غيرمستقيم نيز همچون مواد غير مستقيم جزء هزينه هاي سربار مي باشد . مانند هزينه دستمزد كارگران بخشهاي تعمير و نگهداري ، مهندسي ، آزمایشگاه .
 • سربار كارخانه ( Factory Overhead ): كليه هزينه هاي توليد به غير از هزينه مواد مستقيم و كار مستقيم جزء هزينه هاي سربار كارخانه طبقه بندي مي شوند كه شامل سه بخش مواد غير مستقيم ، كار غير مستقيم و ساير سربار مي گردد در مورد مواد غير مستقيم و كار غير مستقيم در بندهاي قبلي توضيح داده شد در مورد ساير هزينه هاي سربار مي توان هزينه هاي زير را بعنوان نمونه ذكر كرد:

هزينه انرژي، هزينه استهلاك ماشين آلات و تجهيزات توليدي، هزينه استهلاك ساختمان و تاسيسات، هزينه تعمير ماشين آلات، هزينه ملزومات و ابزارآلات مصرفي، هزينه بيمه حوادث كارخانه و … .

این طرح در تعدادی از شرکتهای لبنی فعال در خراسان رضوی استقرار و پیاده سازی گردیده و در حال استفاده می باشد. در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *