بكارگيري روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC در مديريت پروژه ها

اطلاع از هزينه واقعي يك پروژه قبل از شروع آن از اهميت زيادي برخوردار است. بنابراين در اين مقاله، به منظور محاسبه هزينه واقعي انجام پروژه، ابتدا به معرفي رويكرد نوين " هزينه يابي بر مبناي فعاليت " پرداخته و سپس با شناسايي كليه فعاليت هاي مورد نياز يك پروژه و استفاده از فرمول هاي محاسباتي مناسب، هزينه هاي آنها مورد محاسبه قرار گرفته است. ... ادامه مطلب

بهای تمام شده

بهای تمام شده یکی از اصول حسابداری است که برای هر کسب و کاری مورد نیاز است.در این مقاله به تعریف بهای تمام شده و عوامل موثر در محاسبه بهای تمام شده و انواع فرمول آن و... پرداخته ایم. ... ادامه مطلب