زنجیره تامین (scm)

پیش از پرداختن به مدیریت زنجیره تامین، به تعریف زنجیره تامین می پردازیم. زنجیره تامین Supply Chain شبکه ای میان یک شرکت یا سازمان و تامین کنندگان محصولات و توزیع کنندگان یک محصول خاص به خریدار است. این شبکه شامل فعالیت ها، افراد، موجودیت ها، اطلاعات و منابع می شود. همچنین می توان زنجیره تامین را به طور خلاصه و به زبان ساده این گونه تعریف کرد: مراحلی که طی آن یک خدمت یا محصول از مبدا به دست مشتری نهایی می رسد. معمولا شرکت ها جهت کاهش هزینه ها و باقی ماندن در رقابت، زنجیره تامین خود را گسترش می دهند. ... ادامه مطلب