شرکت پوپک سیستم پارت از سال 1390 فعالیت خود در حوزه ارائه محصولات نرم افزاری مدیریت مالی را در شهر مشهد مقدس آغاز نمود. در طی این سالها به واسطه عملکرد مناسب نرم افزار، رویکرد توسعه محور مدیران، تیم تولید و فنی  مسلط به آخرین تکنولوژی و پشتیبانی وظیفه محور آن؛ رضایتمندی مشتریان خود را نیز به همراه داشته است که این امر موجب افزایش فروش و جذب مشتریان جدید در داخل و خارج از کشور گردیده است.
مجموعه نرم افزارهای سازمانی یکپارچه پارت به دلیل جامعیت، انعطاف و پوشش کامل فرآيندهای سازمانی مجموعه های اقتصادی، مورد توجه هلدینگهای مختلف صنعتی نیز قرار گرفته و به همین دلیل درچندین هلدینگ صنعتی بزرگ مانند: گروه صنعتی قائم، گروه صنعتی تبرک و بزرگترین شرکت تولید کننده الکترموتور ایران (جمکو) استقرار و راه اندازی شده و سال ها درحال استفاده می باشد.
در این قسمت لیست بخشی از مشتریان ما در گروه های صنعتی مختلف جهت آشنایی شما قرارداده شده است.

لیست مشتریان

 

نام شرکت

شرح خدمات

شرکت های زیر مجموعه آستان قدس رضوی

شرکت خمیرمایه رضوی

سیستم بهای تمام شده

شرکت سامان دارو هشتم

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه مشهد چناران-قوچان

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرکت کسب و کار رضوی

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

گروه صنعتی قائم

شرکت کیهان صنعت قائم

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی
نرم افزارهای مدیریت
نرم افزار بهای تمام شده

شرکت کیهان تجارت قائم

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرکت تامین کالا قائم

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی
نرم افزار بهای تمام شده

شرکت صنایع پیستون سازان قائم

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی
نرم افزارهای مدیریت کارخانه
نرم افزار بهای تمام شده

گروه صنعتی تبرک

کلیه شرکتهای گروه – شامل 16شرکت

تحلیل و طراحی نظام برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)

سازمان های صنعتی

شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین (جمکو)

طراحی و استقرار نرم افزارهای عملیات پایه مالی
سیستم های مدیریت کارخانه
طراحی نظام بهای تمام شده واستقرار نرم افزار
طراحی سیستم های خاص مدیریتی
طراحی وب سایت فروش اینترنتی

فرآورده های لبنی بینالود نیشابور

طراحی و استقرار نرم افزارهای عملیات پایه مالی
نرم افزار پخش توزیع مویرگی
سیستم های مدیریت کارخانه

صنایع غذایی گرینه

طراحی نظام بهای تمام شده واستقرار نرم افزار

شرکت فرآورده های لبنی نوبر

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی
نرم افزار پخش و توزیع مویرگی

شرکت صنایع غذلیی دالیا

نرم افزار بهای تمام شده

شرکت آذر مینای جام

مجموعه سیستم های پایه مالی
نرم افزار بهای تمام شده

شرکت دامداری و کشاورزی طوس

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرکت نیرو نماد خراسان

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرکت سیلیکات شرق

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرکت سنگ زرمهر

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرکت نگین آرد مهشید نیشابور

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرکت شاخص صنعت پارس

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی
شرکت صنایع شیمیایی بیتا شیمی سرخس

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرکت باغ سفید گناباد

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

مشتریان کشور افغانستان

شرکت احمدی گروپ

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرکت بشیر نوید

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرکت میلاد عثمان احمدی

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

سایر مشتریان

شرکت عمران شهر جدید بینالود

تدوین نظام بهای تمام شده بر مبنای استاندارد 29
تهیه صورت های مالی جهت دوره های مالی 89الی 98
محاسبه بهای تمام شده برمبنای استاندارد 29( 89الی 98)

شرکت حمل و نقل نصر جام

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

تابان نور افشان پارس

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرکت تعاونی کشاورزی دامداری زبرخان

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرکت مهبانگ فن آوری های پارس (اسکای روم)

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرکت توسعه برق مهام

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرکت آرمان زرین پاسارگاد

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرکت آسان سازان

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرکت خانه مدرن اساطیر پاسارگاد

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرکت بارمان زرین رامیاران

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرکت متین تدبیر پارس

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرکت نوین پارسیان پاژند هما

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

انتظارگستر ماهان شرق

مجموعه سیستم های یکپارچه مالی

شرک قطعات بتنی فدک

طراحی نظام مالی

گروه سهیل سرو پرشیا

طراحی نظام مالی

شرکت سرآمدان تجارت آریا

طراحی نظام مالی

شرکت مهدیار صنعت پارس

طراحی نظام مالی