معرفی نرم افزارهای شرکت 

شرایط جدید اقتصادی حاکم در بازارهای داخلی و خارجی ، باعث ایجاد رقابت شدید بین فعالان اقتصادی شده، که در نتیجه، منجر به کاهش حاشیه سود فعالیت های اقتصادی گردیده است. در این شرایط سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند با جلب رضایت مشتری، و رقابت موثر با رقبا سهم بیشتری از بازار را به دست آورند. برای انجام این مهم، و افزایش سودآوری سازمان دستیابی به اطلاعات دقیق و به روز حوزه های مختلف عملیاتی سازمان، یک ضرورت انکار ناپذیر میباشد. جهت حصول این مهم بهترین راهکار ممکن طراحی و استقرار سیستم های یکپارچه سازمانی (Enterprise System) میباشد. جهت طراحی و استقرار سیستم های یکپارچه (ES), لازم است از یک سو فرآیندهای سازمان، نوع فعالیت، الزامات قانونی، استاندارهای حسابداری و دیدگاه های مدیران در نظر گرفته شود، و از سوی دیگر هزینه های اجرا و نگهداری نظام را مورد توجه قرارداد.
در این راستا شرکت پوپک سیستم پارت اقدام به طراحی و تولید مجموعه نرم افزاری سیستم های اطلاعات مدیریت پارت نموده است که شامل مجموعه یکپارچه از نرم افزارهای مالی، مدیریت کارخانه، حسابداری مدیریت و اتوماسیون اداری میباشد. در طراحی این مجموعه رویکرد به استقرار نظام برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)پیاده سازی شده است. نرم افزار پارت با ایجاد پایگاه داده جامع , بهینه سازی فرایندهای عملیاتی و استقرار سیستم های نرم افزاری منطبق با اهداف سازمان مشتری، توانسته است بستر مناسب را برای حرکت به سوی سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر مدل های نوین مدیریت سازمانی فراهم سازد. رویکرد این مجموعه در این حوزه ارائه راه حل جامع برای نیازهای اطلاعاتی سازمان مشتری میباشد. در این روش اهداف قابل دستیابی بر اساس نیازها و توان تشکیلاتی سازمان مشتری تبیین شده و برای تحقق آنها راه حل جامع و بهینه ارائه میگردد.

 مشخصات شرکت پوپک سیستم پارت

شرکت پوپک سیستم پارت درتاریخ 1391/11/11به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 41481 دراداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است .

 اهداف اصلی استقرار مجموعه نرم افزار سازمانی پارت

تبیین واقع بینانه اهداف استقرار سیستمهای سازمانی، راهنمای مناسبی برای سازمان در حین فرآیند استقرار سیستم است. مهمترین این اهداف بشرح زیر میباشد:

 • ایجاد پایگاه داده جامع در سازمان
 • استقرار سیستم یکپارچه نرمافزاری (Total/Integrated System)به عنوان بستر جمع آوری, کنترل
  و پردازش داده ها در سطح سازمان استقرار نظام فرآیندگرا
 • بهینه سازی فرآیندهای عملیاتی و ساختارهای اطلاعاتی جاری در سازمان, متناسب با الگو های نوین مدیریت
  سازمانی
 • تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیریت ارشد و میانی و بخش های مختلف سازمان در زمان مناسب و با کیفیت
  مطلوب ,جهت اتخاذ تصمیمات صحیح در راستای اهداف استراتژیک سازمان
 • نهادینه کردن فرهنگ سازمانی مسئولیت پذیری و مشارکت در فعالیت ها در چهارچوب نظام اطلاعاتی جامع
  و یکپارچه
 • ایجاد حداکثر کنترل داخلی از طریق نرم افزار
 • کاهش احتمال خطای کاربری (طراحی سیستم بصورت خطا ناپذیر)
 • کاهش هزینه های استقرار سیستم ها
 • کاهش هزینه نگهداری نظام های اجرایی
 • تسهیل چرخه گردش اطلاعات با رویکرد به نظام گردش بدون کاغذ (PaperLess System)
 • ایجاد زیرساخت های لازم جهت استقرار نظام مدیریت منابع سازمانی (ERP)
 • ایجاد ابزارهای مناسب نرم افزاری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات سازمان در حداقل زمان و با حداکثر دقت
  و کمترین هزینه

باید توجه داشت که اهداف استقرار سیستم در هرسازمان با توجه به شرایط آن مجموعه و دیدگاههای مدیران آن باید مورد بازنگری و تکمیل قرار گیرد. 

اصول در نظر گرفته شده جهت تحلیل و طراحی نرم افزار

مجموعه نرم افزارهای سازمانی پارت با رعایت اصول زیر تحلیل و طراحی شده اند:

 • امکان برقراری ارتباط با سایربانک های اطلاعاتی(Database)مورد استفاده سازمان
 • استفاده از جدیدترین زبان برنامه نویسی، وتکنولوژی های ارائه شده
 • رعایت استانداردهای نوین طراحی نرم افزار
 • درنظر گرفتن نیازهای نوین فرآیندهای عملیاتی ومدیریتی
 • درنظر گرفتن آخرین قوانین و مقررات مصوب مرتبط با فعالیت های اقتصادی خصوصا قوانین مالیاتی و تامین
  اجتماعی
 • در نظر گرفتن آخرین تغییرات و اصلاحات استانداردهای حسابداری
 • طراحی بانک اطلاعاتی جامع در سازمان
 • طراحی فرآیندنگر
 • اعمال حداکثر کنترل های داخلی از طریق نرم افزار

مشخصات فنی

 • مشخصات فنی نرم افزارهای تحت ویندوز

کلیه نرم افزارهای سازمانی پارت بجز اتوماسیون اداری جزء این بخش هستند

  • زبان برنامه نویسی ( NET 6.)C# به کمک تکنولوژی های ذیل :
   • WPF 
   • MVVM 
   • Prism 
   • Entity Framework 
   • Plug in Base 
  • بانک اطلاعاتی : SQL 2112
  • معماری : 3لایه
  • سایر ابزارهای استفاده شده:
   • جهت چاپ ها: Stimulsoft Report 
   • جهت طراحی گریدها: Telerik 2115
 • مشخصات فنی نرم افزار اتوماسیون اداری (تحت وب)
  • زبان برنامه نویسی ( C# )ASP.NETبه کمک تکنولوژی های ذیل :
   • Entity Framework
   • Web Form 
  • بانک اطلاعاتی : SQL 2112
  • معماری : 4لایه
  • سایر ابزارهای استفاده شده:
   • جهت چاپ ها: Stimulsoft Report 
   • جهت طراحی گریدها: Dev Expreess & Telerik 2114

مزایای عمومی نرم افزار پارت

استفاده از تکنولوژیهای جدید و به روز در تولید مجموعه نرمافزاری پارت منجر به ایجاد مزایای زیر شده است:

 • افزایش کیفیت نرم افزار: این افزایش کیفیت در بخشهای طراحی، گرافیک، سرعت پردازش داده ، و امکانات جانبی قابل ارائه به کاربر میباشد.
 • افزایش طول عمر نرم افزار: با توجه به طول عمر محدود هر نرم افزار و هزینه هایی که در این رابطه به مصرف کننده وارد میکند. لازم است عوامل موثر در طول عمر نرم افزار مورد توجه قرار گیرد. مهمترین عوامل در تعیین طول عمر نرم افزار شامل موارد زیر است :
  • طول عمر نرم افزار برنامه نویسی و تکنولوژی های استفاده شده در تولید نرم افزار.
  • نحوه ارائه خدمات جهت نرم افزار برنامه نویسی استفاده شده توسط شرکت اصلی.
 • کاهش هزینه تولید و نگهداری نرم افزار: استفاده از تکنولوژی های جدید در حوزه نرم افزار باعث افزایش هزینه های اولیه تولید نرم افزار خصوصا در حوزه آموزش میگردد. ولی پس از آن با توجه به بهبود ابزارهای برنامه نویسی باعث کاهش هزینه ها در حوزه پیاده سازی، کدنویسی و کنترل کیفی میگردد.

برای اطلاع بیشتر درباره ی سیستم های اصلی مجموعه نرم افزار های پارت به لینک زیر مراجعه کنید